Vanaf het verkrijgen van informatie en inzicht, besluitvorming op basis van gedragen conclusies, tot aan de alle betrokkenen ook mee laten veranderen, alles valt en staat met gedegen communicatie. Bij het doen van onderzoek, besteden wij erg veel aandacht aan het creëren van de juiste omstandigheden waarin alle directe betrokkenen willen deelnemen in een echte interactieve dialoog. Dit is cruciaal om echte en nieuwe feiten verkrijgen die nodig zijn om een – tot dan toe – onopgelost probleem te ontrafelen.

Het belangrijkste element in communicatie is het ‘waarom’. Dit bepaalt voor een groot deel de manier van denken, handelen en communiceren tussen organisatie en doelgroep. Vanwege het grote belang van succesvolle communicatie, is advies en begeleiding op dit gebied altijd een van onze pijlers.

Veranderingen in organisaties roepen vaak weerstand op bij de medewerkers omdat er vaak niet goed gecommuniceerd wordt en er geen duidelijk verhaal aan de verandering verbonden zit. En dat ontbrekende verhaal is nou juist de sleutel tot een succesvolle veranderbestemming. Voor dit doel maakt Hulstman CMC gebruik van de communicatie- en presentatiemethodiek ‘corporate storytelling’.